ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-06-2022 : 13:59:33
มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-06-2022 : 13:55:53
สถาบันเอเชียตะออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 7  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-06-2022 : 13:52:53
บริษัท DUCKKIMG ประกาศรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-06-2022 : 13:50:29
บริษัทอิงลิชออนไลน์จำกัด ประชาสัมพันธ์ทดสอบภาษาอังกฤษทางโปรแกรม EOL sys  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-06-2022 : 13:47:31
ธนาคารกรุงเทพประชาสัมพันธ์โครงการ "จานโปรด Episode ลับ"  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-06-2022 : 13:39:36
ม.บูรพา ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2  
โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 26-05-2022 : 16:14:26
ดูข่าวทั้งหมด »


การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวของเดือน มิถุนายน 2565  
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 02-06-2022 : 14:40:04
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 19-05-2022 : 17:37:41
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว  
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 11-05-2022 : 16:09:59
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอน สสวท.  
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 11-05-2022 : 15:32:02
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณพ่อประวิตร พัวเพิ่มพูลศิริ  
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 11-05-2022 : 14:47:09
แจ้งงดให้บริการห้องสมุดและห้องสำนักงานสำนักวิทยบริการ  
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 11-05-2022 : 10:51:36
แจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี  
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 28-04-2022 : 11:44:43
ดูข่าวทั้งหมด »


ขออนุญาตแจ้งเตือนการดำเนินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.5/ มคอ.6 ภาคการศึกษา 1/2564 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  
โพสโดย : วรวัช สมภาวะ : 08-11-2021 : 15:16:24
ประชาสัมพันธ์วิชาโท หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  
โพสโดย : ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา : 11-10-2021 : 11:01:53
การยื่นคำร้องขออกหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา(แบบออนไลน์)  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 25-05-2021 : 13:06:24
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา  
โพสโดย : โสภิดา พิมประภา : 25-10-2019 : 16:49:28
ขอประชาสัมพันธ์ การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2562  
โพสโดย : โสภิดา พิมประภา : 17-05-2019 : 14:20:04
ขั้นตอนการถอนรายวิชาระดับปริญญาตรี   
โพสโดย : นวลละออง อุทามนตรี : 02-03-2018 : 09:11:52
ดูข่าวทั้งหมด »


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  
โพสโดย : กิตติญา ด้วงคำสอน : 12-04-2022 : 15:00:44
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565  
โพสโดย : กิตติญา ด้วงคำสอน : 22-03-2022 : 14:32:17
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน วันที่ 5-6 มกราคม 2565  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 27-12-2021 : 09:48:19
การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 15-09-2021 : 10:23:38
ประชาสัมพันธ์โครงการ Mind Power Magic (สมาธิกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา) ครั้งที่ 2/2564 ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 20-08-2021 : 16:33:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 18-08-2021 : 09:34:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา นางเคลื่อน สาระพงษ์ ประจำปีการศึกษา 2564  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 18-08-2021 : 09:33:00
ดูข่าวทั้งหมด »


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active Learning : Engaging students in online classes โดยการอบรมผ่านระบบ Zoom  
โพสโดย : วรวัช สมภาวะ : 29-09-2021 : 14:38:55
ดูข่าวทั้งหมด »


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท ดั๊กคิง จำกัด  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 19-04-2022 : 10:03:20
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.eJoblive.com ให้กับนักศึกษา เพื่อเพิ่มช่องทางในการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การหางานเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย สามารถสมัครงานได้ทุกที่ทุกเวลา และยังช่วยสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเสมอภาค https://www.facebook.com/eJoblive  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 17-03-2022 : 14:20:08
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  
โพสโดย : พัชรี ลิมปิทีปราการ : 07-07-2021 : 16:09:15
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานนักศึกษาปริญญาตรี บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด  
โพสโดย : วรวัช สมภาวะ : 17-02-2021 : 13:32:10
ดูข่าวทั้งหมด »